Jdi na obsah Jdi na menu
 


• Český svaz fullcontactu a ostatních bojových umění (dále ČSFu) byl založen v polovině roku 1992 a byl v prvopočátku nejvíce spjat s Českým svazem karate, v jehož rámci tvořil samostatnou sekci. Za hlavní zakladatele ČSFu lze považovat K. Strnada, T. Grubera, S. Svobodu a D. Vičíka, kteří se dále nemalou měrou podíleli i na dalším rozvoji kickboxingu v Čechách.
• První české závodníky, startující pod hlavičkou ČSFu, bylo možno spatřit již na mezinárodním turnaji Vienna Open 92. Byli to Hadrovský a Holíček. Tento turnaj byl ale obsazen i dalšími českými závodníky, startujícími jednak za Českou asociaci amatérského kickboxu vedenou R. Hladíkem ( byli to Sobotka, Pechánek, Šamberger, Frabša, Mikola), jednak za samostatný klub Ústí Gym pod vedením M. Schejbala (Lejnar, Hajný, Sládek, Kubíček), dále za Karate klub Karlovy Vary R.Stránského a nakonec za Kung-fu centrum Most Petra Václavíka.
• Rok 1992 byl vůbec rokem již organizovaného rozmachu kontaktních sportů v Čechách. Vedle ČSFu vznikaly další asociace: Česká amatérská   asociace kickboxu, která byla českým zástupcem mezinárodní organizace I.A.K.S.A. (Hladík, Šimon, Frabša, Sobotka) a Česká asociace thajského boxu (Macháček). ČSFu se od roku 1992 dále rozvíjel a ve srovnání s ostatními svazy a asociacemi sdružoval největší počet sportovních klubů kickboxingu v Čechách a na Moravě. Od roku 1993 velice úzce spolupracoval s Českou asociací kickboxu W.K.A. (Frabša).
• Na jaře roku 1995 došlo ke spojení ČSFu s Českou asociací kickboxu W.K.A. a k vytvoření nové struktury ČSFu. Vzniklé administrativní centrum pro kickboxing výrazně přispělo k dalšímu kvantitativnímu i kvalitativnímu rozvoji tohoto sportu v České republice.
• V současnosti je ČSFu samostatným svazem sdruženým pod Českou unií bojových umění, která spadá pod Český svaz tělesné výchovy a ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Česká unie bojových umění sdružuje 13 samostatných svazů zabývajících se bojovými sporty a má více jak 40 000 členů, což jí řadí do první pětky nejmasovějších sportovních organizací ČSTV.
• ČSFu je jedinou organizací, která má statut státní reprezentace tohoto sportovního odvětví. Dále pořádá každoročně certifikovaná školení pro trenéry. Někteří z trenérů mají možnost prohloubit si svoje znalosti čtyř semestrálním studiem trenérské školy při FTVS UK v Praze. Na FTVS UK se lze též přihlásit na jednooborové studium trenér, ve kterém se lze od III. ročníku zaměřit na specializaci kickboxing.
• ČSFu sdružuje okolo 120 sportovních klubů s téměř 6 000 členy a pořádá každoročně národní i mezinárodní turnaje. Nejvýznamnějšími jsou M-ČR ve fullcontactu, semicontactu, formách a wushu, M-ČR v kickboxu s low-kicks a lightcontactu a aerokickboxu, mezinárodní turnaj Czech Open, který patří k pětici nejprestižnějších turnajů v Evropě a Národní pohár Čech a Moravy.
• ČSFu je právoplatným členem mezinárodních asociací kickboxingu, wushu a kyokushinkai, přičemž za léta aktivního působení na poli sportovním i sportovně politickém si vydobyl na mezinárodním poli čelní postavení. Nejlepším důkazem je udělení pořadatelství mistrovství světa ve sportovním kickboxingu v letech 1996 a 2000, které se konaly v Praze.